23/02/2024

Athens News

Yunanistan'dan Türkçe haberler

UBS’den Yunan ekonomisine ilişkin gerçek: “Yunanistan… notunu yükseltti, borcu 657 milyar avroyu aştı”


İsviçre UBS’ye göre Yunanistan’ın kamu ve özel borçları 657 milyar avroya, yani GSYİH’nın %305,8’ine yükseldi! Buna rağmen son dönemde Fitch gibi finansal kuruluşlar ve derecelendirme kuruluşları Yunan ekonomisinin notunu yükseltti.

UBS, (dolaylı ifadelerle) Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin denizaşırı patronlarının, kurumlara ülkenin notunu yükseltme emri verdiklerine ve nominal olarak GSYİH’yı artıran enflasyonla oynayarak Yunanistan’ın borcunu azaltmaya yönelik sözde eğilimler sunduğuna inanıyor ve teşekkür ediyor. KDV ve KDV, devlet hazinesine “fazla gelir” getirir. Bu, borç/GSYH oranının düştüğü yanılsamasını yaratıyor, bu da her şeyin iyi gittiği anlamına geliyor (ki durum böyle değil).

UBS’nin gösterdiği gibi, tüm sektörlerin (özel, kamu ve finans) toplam borcu tüm emsalleri aştı. Bunun %64’ü (422 milyar Euro) kamu borcu, geri kalanı ise özel borçlardır.

Toplam devlet borcunun GSYH’ye oranı %196,5’e ulaşırken, özel borç GSYH’nin %96,6’sına ulaşarak 2021’in ikinci çeyreğinde GSYİH’nın %129,7’si tavanına ulaşıyor. Ayrıca hane halkı borcunun GSYİH’nın yüzde 43’ü, finans dışı sektör borcunun GSYİH’nın yüzde 53,6’sı, finans şirketlerinin borcunun ise yüzde 12,7 olduğu görülüyor. Yani şu anda Yunanistan’ın borcu artmaya devam ediyor ve buna ilişkin tahminler de yukarı yönlü.

Ülke tarihinde hiçbir zaman bu düzeylerde olmamıştı. Görünen o ki, hükümet farklı bir borç durumu ortaya koymak için muhasebe hilelerine başvuruyor: GSYİH büyümesi ve enflasyon nedeniyle borcun GSYH’ye oranı düşerken, kamu borcu mutlak (parasal) anlamda artmaya devam ediyor… Doğru Enflasyon yüksek kaldığı ve GSYİH Euro Bölgesi ortalamasının üzerinde büyüdüğü sürece borç/GSYİH oranının düşmeye devam edeceği…

UBS, enflasyondaki artışın nominal GSYİH’yi artırdığını ve yüksek payda sayesinde, nominal borcun (avro cinsinden) arttığı bölgelerde bile Avro Bölgesi borç/GSYH oranını düşürdüğünü söylüyor.

“2023’ün ikinci çeyreğinde, GSYİH deflatörü yıllık %6,3 oranında güçlendi; bu, 2023’ün ilk çeyreğine göre 0,1 puan daha fazla ve euronun kullanılmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviye, ancak ülkeler arasında büyük bir fark var. Farklı enflasyon oranlarıyla.

2023’ün ikinci çeyreğinde deflatör değişimi İrlanda ve Belçika’da daha düşük (%3,6/3,7), Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya’da ise daha yüksek (%9,3-9,7) gerçekleşti. Kamu borcunun GSYİH’ye oranının daha yüksek olduğu İtalya ve Yunanistan’da, GSYİH deflatörleri nispeten ılımlıydı (sırasıyla yılda %4,0 ve %5,4).

2022 yılının ikinci çeyreğinde, 2023 yılının ikinci çeyreğine kıyasla avro bölgesi borç/GSYİH oranındaki 22,5 puanlık iyileşmenin (%375’ten %352,5’e) yaklaşık 22 puanlık kısmı GSYİH deflatöründen, 5 puanlık kısmı ise – Reel GSYİH ve yüksek nominal borç, borcun GSYİH’ye oranını neredeyse yüzde 3 artırdı.Source link

Verified by MonsterInsights