20/06/2024

Athens News

Yunanistan'dan Türkçe haberler

Atina’da güçlü depremlere yol açabilecek dört fay


Atina kuşatıldı dört aktif fayBaşkent bölgesine “hediye” verebilecek güçlü depremler.

Bilim adamları hem Atina hem de Selanik’in kentsel dokusunda çok sayıda küçük ve orta büyüklükte aktif fayları belgelediler. Bununla birlikte, nispeten küçük boyutlarına ve düşük sismik potansiyellerine rağmen (Atina’da olası deprem büyüklüğü Richter ölçeğine göre 6,2’ye kadar, Selanik’te ise 6,5’e kadar) kentsel alanlara yakınlıkları sismik riskte keskin bir artışa yol açıyor.

Özellikle yıkıcı depremden sonra kentsel alanların yakınındaki küçük faylar özellikle önemli hale geldi. 1999 yılında Menidi Güney Parnitha-Phyllis’in daha önce bilinmeyen neotektonik fayının aktivasyonundan kaynaklandı.

Attika havzası için ana sismik tehlikeler

Ön izleme

1. Doğu Korint – Güney Evian

Doğu Korint’ten Thebes, Avlona ve Oropos’a kadar olan bölgede 1858 ve 1914 yıllarında 6-6,5 büyüklüğünde depremlere yol açan bir fay sistemi bulunmaktadır. “Bu, Attika’yı çevreleyen ve sürekli bir tehlike kaynağı oluşturan, 60 km uzunluğunda, halka şeklinde geniş bir bölgedir.” – sismolog Gerasimos Papadopoulos daha önce NEA ile yaptığı röportajda söyledi.

2. Hatalar Penteli, Rafini, Spaty

Bunlar Attika’da daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen faylardır. Ancak güçleri ile, yani üretebilecekleri depremin büyüklüğü ile doğrudan ilgili olan boyutlarını kimse bilmiyor.

3. Saronik Körfezi’nin Yarıkları

Saronik Körfezi’ndeki faylar orta derinlikte, yani odakları en az 50-60 km derinlikte ve Richter ölçeğine göre 6,5’i geçebilecek büyüklükte depremlere neden oluyor.” diyor Dr. Papadopoulos. Ağustos 1962’de merkez üssü Acrocorinth yakınında olan böyle bir deprem Attika’da çok belirgindi ve küçük hasara neden oldu. Havzanın farklı tipte yapılarla inşa edildiği günümüzde böyle bir olgunun tekrarının ne gibi sonuçlara yol açabileceği bilinmiyor.

4. Atalanta’daki Yarık

Atina’ya yaklaşık 130 km uzaklıkta bulunan deprem, 1894 yılında bir hafta arayla 6,7 ​​ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana getirerek Atina ve Pire’ye zarar verdi. Sismologlar, Atalanta’da meydana gelebilecek olası bir depremin havuzun yapı stoğu açısından sonuçlarının araştırılması gerektiğini söylüyor.Source link

Verified by MonsterInsights