27/05/2024

Athens News

Yunanistan'dan Türkçe haberler

"İş için ekipmanın değiştirilmesi": Yararlanıcıların bilmesi gerekenler


Çevre ve Enerji Bakanlığı, İş Ekipmanları Değişim Programının 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Aynı zamanda Çevre Bakanlığı programa katılım prosedürünü daha da basitleştiriyor.

Özellikle, yararlanıcılar artık gerekli Enerji Performans Sertifikası (EPC)/enerji denetim raporuna sahip olmadıkları takdirde, en az %30'luk CO2 azaltım hedefine ulaşmaya yönelik bir sorumluluk beyanı sunarak programa katılabilecekler. Her durumda elbette enerji kimlik belgelerinin, Program Uygulama Kılavuzunda belirtilen süreler içerisinde şirket faaliyetlerinden önce ve sonra sunulması gerekmektedir.

Programa neler dahil

İş Ekipmanı Değiştirme Programı, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını en az %30 oranında azaltmayı amaçlayan çok çeşitli yükseltmeler için önemli mali destek sunmaktadır. Özellikle şunları kapsar:

  • Isı pompaları: Verimsiz ısıtma sistemlerinin modern, çevre dostu ısı pompaları veya yeni bir kurulumla değiştirilmesi.
  • Güneş enerjisi kullanımı: Ülkenin yıl boyunca güneş ışığından faydalanarak güneş enerjisiyle ısıtma sistemlerine yatırım yapmak.
  • Akıllı sayaçlar: Bir işletmenin enerji tüketimi hakkında bilgi edinmek ve verimliliğini optimize etmek.
  • Diğer enerji tasarrufu önlemleri: Kuruluşun emisyon azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak her türlü enerji tasarrufu önlemi için destek.

Ayrıca program, ekipman transferi, yeni ekipmanın kurulumu ve konfigürasyonu, enerji denetimi, kayıt ve son başvuru gönderimi için uygulama destek danışmanlığı maliyetlerini vb. kapsar.

Her ölçekteki işletme için yardım

Program bütçesi “İş ekipmanının değiştirilmesi” 105,5 milyon euro tutarındave her büyüklükteki işletme, aşağıdakileri alarak bundan yararlanabilir: 25.000 Euro'ya kadar yardım:

  • Küçük işletmeler: maksimum harcama bütçesi 20.000 Euro'dur ve buna karşılık gelen yardım oranı %50'dir.
  • Orta ve büyük ölçekli işletmeler: Maksimum harcama bütçesi 25.000 Euro'dur ve buna karşılık gelen yardım oranı %40'tır.Source link

Verified by MonsterInsights